Termes i condicions de compra

 

 1. Informació legal del Titular.

Web:

Home

Titular:

CLUB TENNIS URGELL

Domicilio:

PARTIDA BALAFIA, 71

Titular:

CLUB TENNIS URGELL

C.I.F:

G25013509

Telèfon:

973 23 40 37

 

 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Les presents Condicions Generals d’ utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada a la pàgina web https://tennisurgell.com, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular de la present pàgina web.

 

 1. Condició d’usuari i acceptació.

L’accés, ús i navegació per la pàgina web confereixen la condició d'”Usuari” al visitant i suposen l’acceptació, sense reserves de cap classe, de l’Avís Legal i Condicions d’Ús. L’accés a aquesta pàgina web és gratuït.

El registre del del client com a Usuari a través del formulari que es troba a la pàgina web, confereix la condició d'”Usuari Registrat” i implica a més de l’especificat anteriorment l’acceptació expressa de la Política de Privacitat.

La contractació de qualsevol producte confereix la condició de “Client” havent de conèixer i acceptar les Condicions Generals de la Contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les Condicions Particulars.

Només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través de la present pàgina web.

Mitjançant l’ acceptació de les Condicions Generals d’ ús i contractació el Client declara:

1r. Que és una persona major d’edat i/o amb capacitat per contractar.

2n. Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.

3r. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

CLUB TENNIS URGELL posa a disposició dels Usuaris i Clients l’adreça de correu electrònic club@tennisurgell.com perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

 

 1. Modificació de l’Avís Legal i Condicions Generals.

TENNIS URGELL podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís al consumidor/usuari, per la qual cosa s’aconsella llegir-les prèviament en cada visita a la nostra pàgina web. Aquestes modificacions són d’ aplicació a partir de la seva publicació a la pàgina web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment.

En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les Condicions Generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

 

 1. La nostra responsabilitat.

Tots els productes exposats i oferts a la nostra pàgina web s’ ajusten als preceptes legals establerts en l’ actual legislació espanyola. L’accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del website es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website,  obligant-se l’ usuari a mantenir indemne a CLUB TENNIS URGELL per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament d’ aquests fets.

Altrament, l’Entitat no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a CLUB TENNIS URGELL , que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga,  ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a CLUB TENNIS URGELL , degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major. CLUB TENNIS URGELL no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular, CLUB TENNIS URGELL no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el website de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat civil de CLUB TENNIS URGELL pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a CLUB TENNIS URGELL per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits a través d’aquest website així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al mateix,  incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’ informació que pogués existir a l’ ordinador o xarxa de l’ usuari que accedeixi a CLUB TENNIS URGELL.

 

 1. Obligacions de clients i usuaris.

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la pàgina web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda,  i abstenint-se d’utilitzar el website de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de CLUB TENNIS URGELL, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’ accés i ús del portal als menors d’ edat sense el consentiment exprés dels seus pares, CLUB TENNIS URGELL no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’ usuari i per tant no pot constatar-ne l’ edat.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’ apartat anterior durant la utilització de la pàgina web l’ usuari s’ obliga a:

 1. a) Facilitar informació veraç sobre les dades demanades en el formulari de registre d’ usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-les actualitzades.
 2. b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l’ ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’ honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 3. c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al website, en qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de CLUB TENNIS URGELL, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de CLUB TENNIS URGELL o en general de qualsevol tercer.
 4. d) Guardar diligentment el “nom d’usuari” i la “contrasenya” que li sigui facilitada per CLUB TENNIS URGELL, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos.
 5. e) No realitzar activitats publicitàries o d’ explotació comercial a través del website, i a no utilitzar-ne els continguts i la informació per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, si no hi ha autorització expressa.
 6. f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’ altres en la utilització del website o en la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent-hi la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’ accés de tercers o de qualsevol altra forma
 7. g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de CLUB TENNIS URGELL, els seus proveïdors o tercers.
 8. h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostenta, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

El client s’ ha de comprometre a facilitar i possibilitar el lliurament de la comanda demanada facilitant una adreça perquè pugui ser lliurada la comanda demanada dins l’ horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d’incompliment per part del client d’aquesta obligació CLUB TENNIS URGELL no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

 

 1. Realització de la comanda.

Selecció del mètode de pagament i realització del mateix mitjançant la passarel·la que correspongui.

Paso 1

Correu electrònic:

club@tennisurgell.com

Paso 2

Registro de usuario

Registrarse como usuario, cumplimentando el formulario electrónico que en cada momento aparezca en la página web de la tienda online y siguiendo las instrucciones indicadas en el mismo.

Paso 3

Llenar cesta de la compra  

Tras el registro, y para proceder a la compra de productos, el Usuario deberá añadir el producto que desea adquirir a la cesta, según las indicaciones recogidas en pantalla. Consultar stock previamente.

Los precios y ofertas presentados en nuestra página web son válidos única y exclusivamente para pedidos online.

Paso 4

Validar compra

Cumplimentando a estos efectos los formularios de pedido suministrados (Datos de facturación, Tipo de envío, Datos de entrega, Forma de pago y Pedido) y validar la compra.

La validación del pedido por parte del Cliente supone expresamente el conocimiento y aceptación de estas Condiciones Generales de Contratación como parte de la celebración del contrato. Salvo prueba en contrario, los datos registrados por CLUB TENNIS URGELL constituyen la prueba del conjunto de transacciones realizadas entre CLUB TENNIS URGELL y sus clientes. CLUB TENNIS URGELL archivará el documento electrónico en que se formalice el contrato y éste será accesible.

Una vez efectuada la compra y en el plazo más breve posible, siempre antes de que transcurran 24 horas desde la ejecución de la compra, CLUB TENNIS URGELL le remitirá al Cliente por correo electrónico un comprobante de la compra.

Paso 5

Pago

Selección del método de pago y realización del mismo mediante la pasarela que corresponda.

 

 1. Disponibilitat dels productes.

La selecció de productes oferts a través de la nostra pàgina web són vàlids en tant que els productes estiguin visibles a la nostra pàgina web, amb els límits d’estoc disponibles. En tractar-se de comerç electrònic, l’estoc s’actualitza online, per la qual cosa podria succeir, eventualment, que durant el procés de compra s’esgoti l’estoc, no podent-se, per tant, en aquests supòsits, continuar amb la compravenda iniciada.

En el cas que existís alguna ruptura d’ estoc o indisponibilitat puntual d’ un article CLUB TENNIS URGELL es posarà en contacte amb el Client per comunicar-li-ho immediatament, si no fos possible servir-li aquest producte, procedir a la seva anul·lació.

No es realitzen enviaments.

 

 1. Preus.

Els preus dels productes es trobaran indicats a la pàgina web inclòs l’ IVA.

 

 1. Seguretat i protecció a compradors.

Els pagaments de les compres que es realitzin al CLUB TENNIS URGELL poden realitzar-se mitjançant la utilització de targeta de crèdit/dèbit.

El pagament amb targeta de crèdit es realitzarà amb una passarel·la de pagament, un sistema pel qual es poden realitzar pagaments segurs amb targeta bancària, de crèdit o dèbit, en les condicions establertes per la seva entitat bancària. La passarel·la de pagaments compleix amb la normativa d’encriptació i seguretat de transferència a través del protocol SSL i s’utilitza el sistema 3DSecure, redirigint-se les dades a servidors segurs sense que el comerç pugui accedir-hi o emmagatzemar-los, per la qual cosa el comprador gaudirà en tot moment amb la protecció d’aquests canals.

La utilització de la targeta de crèdit/debit per a la realització dels pagaments, no comporta despeses addicionals, ni comissions.

 

 1. El pagament.

CLUB TENNIS URGELL disposa dels següents mitjans de pagament:

 • Pagament per Targeta de Crèdit: Visa i Màster Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en el que l’Emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) identifiqui el titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament per Internet.

CLUB TENNIS URGELL està adherit a aquest protocol de seguretat per la qual cosa, un cop seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la seva targeta, s’obre una finestra de l’Emissor que li demana la seva identificació, mostrant una de les següents icones:

Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegides per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Un cop completada la identificació, l’ Emissor comunica a CLUB TENNIS URGELL que la compra l’ està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l’ Emissor ho comunica a CLUB TENNIS URGELL perquè procedeixi en conseqüència.

Aquesta finestra està fora del control de CLUB TENNIS URGELL, sent responsabilitat del seu Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d’ aquesta situació.

CLUB TENNIS URGELL es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’ efectiu a la targeta original.

No es procedirà al lliurament, ni a l’ adquisició del producte que es pretengui adquirir mitjançant la pàgina web, si prèviament no s’ ha procedit al seu pagament del producte demanat.

 

 1. Devolucions, canvis i anul·lacions de la comanda.

Devolució:

Quan es realitza una comanda online, CLUB TENNIS URGELL permet realitzar el canvi del producte adquirit o retornar-lo, en un termini 14 dies naturals. El client /usuari podrà retornar els productes dins del termini de 14 dies naturals, transcorregut aquest termini no es procedirà al devolució o canvi del producte.

Per política d’empresa, CLUB TENNIS URGELL no procedeix a recollir el producte que desitja ser canviat o retornat, que per motius d’higiene i salut no pot ser venut de nou, per aquest motiu no es procedeix a la seva recollida i tampoc que el consumidor/usuari/client procedeixi a la seva devolució enviant-lo.

El client haurà d’acudir a les instal·lacions del club i realitzar el canvi de forma presencial.

No s’ acceptarà cap devolució que no compleixi les condicions anteriorment exposades.

L’ empresa es compromet a realitzar la devolució de l’ import pagat pel client en el cas que el producte adquirit presenti descrits amb anterioritat.

La devolució dels diners es realitzarà utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat pel client.

La responsabilitat total de CLUB TENNIS URGELL, per qualssevol conceptes, no excedirà, en cap cas, del valor total de la mercaderia defectuosa subministrada. CLUB TENNIS URGELL no serà, en cap cas, fora del previst en la present clàusula, responsable de qualssevol danys i perjudicis, en especial del lucre cessant, o danys i perjudicis per resultats previstos, retard o pèrdua de producció. Les indemnitzacions previstes en la present clàusula exclouran qualsevol altra indemnització en virtut de defectes o faltes de qualitat o quantitat.

CLUB TENNIS URGELL té la responsabilitat de facilitar en el moment de la venda del producte la documentació necessària per gestionar qualsevol tipus d’ incidència.

El canvi del producte.

Per la seva banda, CLUB TENNIS URGELL no podrà substituir sense prèvia consulta el Client, el producte. Si es donés el cas que per motius aliens a CLUB TENNIS URGELL, el subministrament de la comanda no fos possible, se li oferirà al Client la possibilitat de canviar-lo per un producte substitutiu de similars característiques donant dret a l’anul·lació de la comanda per part del Client.

Anul·lació de la comanda:

Per procedir a l’anul·lació de la comanda, el client/usuari l’haurà de realitzar dins del termini de 24 hores, mitjançant l’enviament de correu electrònic  club@tennisurgell.com  indicant en número de comanda.

En cas d’anul·lar una comanda un cop ja s’ha confirmat i enviat, el Client s’haurà de fer càrrec de les despeses de transport i tramitació que hagi ocasionat.

 

 1. Dret de desistiment.

D’acord amb el que disposa l’article 102 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, estableix que el consumidor i usuari podrà exercir el dret de desistir del contracte durant el període de 14 dies naturals, sense indicar cap motiu, incorrent amb els costos descrits en els articles 107.2 i 108 de l’ esmentat precepte legal. El termini legal expirés transcorregut els 14 dies naturals, des que l’usuari/consumidor va adquirir la possessió del bé adquirit mitjançant la compra per la pàgina web.

 • Com ha d’ exercir el dret de desistiment.

Per exercir el dret de desistiment hauràs de notificar a CLUB TENNIS URGELL per escrit la teva decisió de rescindir exercir el dret de desistiment mitjançant escrit dirigint-te a CLUB TENNIS URGELL mitjançant correu electrònic a club@tennisurgell.com

Per complir el termini de desistiment n’ hi ha prou que la comunicació relativa a l’ exercici per la teva part d’ aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini indicat de 14 dies naturals. L’usuari/client, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de forma clara i inequívoca la seva intenció de desistir del contracte de compra. Recordar que la comunicació s’ haurà de realitzar i trametre dins del termini legalment conferit.

 • Conseqüències del desistiment.

En cas de desistiment per la teva part et seran retornats tots els pagaments rebuts sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data de recepció del bé retornat a les instal·lacions de CLUB TENNIS URGELL.

Es realitzarà aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció, tret que hagis disposat expressament el contrari.

Aquest reemborsament es produirà una vegada rebuda la comunicació per part de l’ usuari dins els 14 dies naturals, el reemborsament es realitzarà sense cap demora.

Per favor, segueix les Instruccions de devolució del producte indicades en aquest mateix document.

Les despeses de devolució derivades de l’ exercici del dret de desistiment, seran per compte del comprador

 

Formulari de desistiment

A l’atenció d  ‘Empresa, amb CIF _____________, amb domicilio____________________, amb correu electrònic de contacte  club@tennisurgell.com .

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte del següent producte/servei:

(Indicar producte/servei respecte dels quals s’exerceix el dret de desistiment)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pedit el:
(Indicar data)________________

Número de comanda:
(Indicar)_____________

Nom del consumidor i usuari:
(Indicar)_____________________________________

Domicili del consumidor i usuari:
(Indicar)_____________________________________

Firma del consumidor i usuari (només si el present formulari es presenta en paper
____________________________________

Fecha:
_____________________________________

 

 1. La garantia dels productes.
 2. Els productes adquirits a la seva botiga de comerç electrònic compleixen amb els estàndards de qualitat establerts en la legislació vigent.
 3. La garantia no cobreix els danys causats per l’ús inadequat dels productes, així com els danys causats pel transport.
 4. La garantia s’estén als defectes de fabricació i producció, defecte dels ingredients/components dels productes oferts a la nostra botiga.
 5. En cas que un producte presenti un defecte de fabricació, les despeses d’enviament de devolució són a càrrec de l’empresa.
 6. Si el producte rebut presenta algun defecte de fabricació, la botiga ofereix l’opció de devolució i reemborsament del producte, o el canvi per un altre producte del mateix valor.

 

 1. Atenció al client/comprador.

Pot contactar amb CLUB TENNIS URGELL enviant un email a   club@tennisurgell.com. L’ informem, així mateix, que en cas que presenti una queixa o reclamació mitjançant aquesta via i no quedi satisfet amb la solució que li aporto, si ho desitja, podrà acudir al Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya.

 

 1. Notificacions.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que s’ hagin d’ efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, hauran de realitzar-se per escrit i s’ entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé trameses per correu ordinari al domicili de l’ altra part o al correu electrònic d’ aquesta,  o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’ altra.

 

 1. Nul·litat i ineficiència de les clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada,  per no posada.

 

 1. Resolució de conflictes de forma extracontractual.

Seguint les directrius marcades per Llei 7/2017, de 2 de novembre de, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

La nova normativa exigeix que en cas de conflicte entre consumidor i empresaris (article 3 de l’esmentada Llei), es pugui resoldre mitjançant un procediment extrajudicial davant l’organisme autonòmic competent (article 26 de l’esmentada Llei). La finalitat que persegueix aquesta llei és la garantir que els consumidors residents a la Unió Europea tinguin accés a mecanismes de resolució de litigis en matèria de consum.

(S’haurà de canviar segons la comunitat autònoma on es trobi l’empresa o autònom, i si la comunitat autònoma té competència en matèria de consum, s’haurà de buscar).

 • El Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya: Departament de Consum, l’usuari/consumidor pot procedir a realitzar la reclamació, clicant en el següent enllaç.

https://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

 • Unió Europea: L’ usuari/ consumidor també pot accedir mitjançant plataforma digital, per a la resolució de litigis de forma alternativa, accedint mitjançant l’ enllaç següent.

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_es.htm

 

 1. Legislació aplicable.

Les compravendes realitzades a CLUB TENNIS URGELL se sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d’ altres, a la següent Normativa:

 • Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista (“LOCM”).
 • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació (“LCGC”).
 • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (“TRLGDCU”).
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (“LSSICE”).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. (“LOPDGDD”).
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Llei 7/2017, de 2 de novembre de, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva de 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

 

 1. Fur aplicable.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’ assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’ atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’ obligació o al del domicili de la part compradora.

Darrera actualització: maig 2024.