Renovem el conveni de correspondència amb el CT Barcino

El Club Tennis Urgell i el Club Tennis Barcino han tancat la renovació del conveni de correspondència que d’un temps ençà vincula ambdues parts, i en virtut del qual les persones sòcies de cadascuna de les entitats pot gaudir de 5 invitacions a l’any per utilitzar les instal·lacions de l’altre club.

Per tal de poder gaudir d’aquestes invitacions, aquelles persones sòcies del Tennis Urgell que hi estiguin interessades les hauran de recollir directament al CT Barcino. Prèviament, hauran hagut de sol·licitar a la secretaria del Tennis Urgell un certificat que acrediti que són socis/es del club i que estan al corrent de pagament. En el moment de recollir les invitacions, hauran de mostrar el certificat junt amb el carnet de soci/a.

De la mateixa manera, i en reciprocitat, les persones sòcies del CT Barcino que estiguin interessades en gaudir de les invitacions, hauran de sol·licitar també un certificat que acrediti que són socis/es actius/ves del mateix i que estan al corrent de pagament. En el moment de recollir les invitacions, hauran de mostrar el certificat juntament amb el carnet de soci.

Altres novetats que et poden interessar