Normes d’accés amb els torns del Club

El propòsit d’aquest document és fixar les normes d’actuació, especialment del personal al servei de recepció, amb la nova instal·lació d’accés a través dels torns, i a més establir les normes que hauran de complir els socis i sòcies per tal de poder accedir al Club.

Els torns ens permetran saber quantes persones utilitzen les instal·lacions, quants usuaris són dins i quants fora en cada moment, amb noms i cognoms, i així podrem detectar i eliminar un possible ús fraudulent de les nostres instal·lacions.

És per això que s’estableix aquest protocol d’actuació amb les següents normes:

  • Els socis i sòcies del club i les persones autoritzades o convidats, a partir del dia 4 de desembre, hauran d’accedir a les instal·lacions esportives del Club a través dels torns instal·lats en l’entrada, obligatòriament.
  • S’haurà de canviar l’antiga clau d’accés per la nova targeta, des del dia 4 al 15 de desembre, dies durant els quals els torns estaran instal·lats però en funcionament limitat.
  • La nova targeta serà gratuïta si es lliura l’antiga clau. En cas contrari, el cost serà de 3€, i de 5€ si es perd o s’ha de fer duplicat. (NOTA: Si es fa un duplicat de la targeta, l’anterior deixarà de funcionar automàticament, Cap soci o sòcia pot tenir dues targetes actives).
  • Tothom haurà d’accedir pels torns instal·lats d’un en un, passant la targeta pel lector dels torns, i s’haurà de seguir el mateix procediment per sortir.
  • La targeta és personal i intransferible i no està permès deixar-la, duplicar-la o fer qualsevol altre ús que no sigui el determinat en aquest protocol.
  • Els torns disposen d’un accés lateral (sense pales) que s’obrirà des de recepció destinat a persones que van en cadira de rodes, cotxets de bebès, persones amb discapacitat reduïda o qualsevol altre impediment que faci que no es puguin fer servir els torns amb les pales.
  • Existirà una targeta de no soci per aquelles persones o joves que entrenin a l’escola o facin classes particulars amb l’esportiva, que només els donarà accés a les hores en què tinguin les classes o els entrenaments.
  • En el cas de que algun soci o sòcia es deixi la targeta d’accés, haurà de sol·licitar l’obertura a recepció, que li permetrà l’accés a través dels torns.
  • Està prohibit accedir a les instal·lacions de qualsevol manera diferent a les expressades en aquest protocol. Per tant, no es pot saltar la tanca, passar per sota dels torns o evitar el control de qualsevol altra forma. Aquest comportament serà motiu d’expedient o sanció per part de la Junta.

Altres novetats que et poden interessar