A l’Urgell continuem amb nous reptes

La junta directiva encapçalada per Oscar Villaverde seguirà al capdavant del Tennis Urgell després que hagi estat l’única candidatura que s’ha presentat a la reelecció, amb la qual cosa queda proclamada automàticament sense necessitat de que se celebrin eleccions.

La nova junta està formada per Oscar Villaverde, que serà el president, Alberto José Rubio (vicepresident de l’àrea social, secretari i responsable de personal), Vicente Traid (vicepresident de l’àrea institucional, manteniment, personal i parcel·la tècnica), Juan Antonio Rubio (vicepresident de l’àrea esportiva), Xavier Morreres (tresorer, responsable de comptabilitat) i els vocals Albert Bringué (manteniment i àrea social), Laura Cabré (àrea social), Mirko Carbone (patrocinis i promoció del club), Laura Torguet (responsable del gimnàs) i Víctor Vila (restauració i parcel·la tècnica).

Oscar Villaverde ha expressat la seva satisfacció pel fet de poder donar continuïtat a la tasca que van començar ara fa quatre anys, quan van accedir a club en un moment en què l’entitat passava per una situació molt complicada. El president ha volgut destacar la força de l’equip que forma la nova junta directiva, un grup amb moltes ganes i amb moltes idees que han de permetre que el Tennis Urgell segueixi creixent en tots els sentits. Tot plegat amb l’objectiu de continuar sent, com fins ara, un referent esportiu de les terres de Lleida.

Alberto Rubio, vicepresident de l’àrea social, ha precisat que, a nivell de personal, no es preveuen canvis importants més enllà de valorar si es pot incorporar a la part social una persona de perfil més tècnic per tal de fer tasques de venedor-dinamitzador del club que ajudi a genera més ingressos. Aquesta persona s’afegiria als 11 treballadors amb què compta el club actualment (un gerent, una administrativa, 4 persones a recepció i 5 persones a manteniment), ja que el servei de bar i de neteja estan externalitzats. Rubio també ha destacat que un dels objectius en aquest nou mandat és fer una neteja de cara al club, tot i que això topa amb les limitacions econòmiques que pateixen, de manera que considera que cal generar més ingressos a través de nous socis i de noves empreses col·laboradores.

Un altre dels vicepresidents, Vicente Traid, centra la seva valoració en el capítol del manteniment, del qual n’és responsable. Traid considera que, per assolir millores en aquesta àrea, cal seguir una bon calendari de manteniments preventius i formar els treballadors per tenir cura d’alguns aspectes sense necessitat de fer contractacions externes, com també és precís invertir en maquinària i equips. En aquest sentit, destaca que cada cop és més important disposar d’un equipament ecoeficient, amb menys consum i terminis de manteniment més llargs.

Juan Antonio Rubio, vicepresident de l’àrea esportiva, aposta per mantenir la línia continuista de l’anterior mandat, posant l’accent en la potenciació de la base i en l’organització de tornejos, que permeten que els joves tennistes del club puguin viure de primer mà l’experiència de disputar competicions d’alt nivell i que els aficionats puguin gaudir de la seva progressió i del joc dels tennistes que ens visiten. El Torneig Albert Costa i, darrerament, el Catalonia Open-Ara Lleida, torneig del circuit Tennis Europe Junior Tour, són un bon exemple d’això, i demostren, a més, la capacitat d’organització que té el club i la professionalitat i el compromís de la seva gent.

Des de la parcel·la econòmica, el tresorer Xavier Morreres considera que un dels grans reptes de cara al nou mandat és mantenir el nivell d’ingressos i de facturació que s’ha aconseguit en el mandat anterior, que ha crescut gràcies a l’entrada de noves persones sòcies i de nous patrocinis, així com de la celebració de tornejos, que suposen una entrada d’ingressos addicionals. En quant a les despeses, Morreres precisa que cal ser austers i tenir en compte les limitacions, però buscant un equilibri, perquè són conscients que el club s’ha d’anar renovant i millorant en quant a instal·lacions i equipaments.

Albert Bringué, responsable de manteniment i de l’àrea social, diu que, pel que fa al manteniment del club, s’han hagut d’afrontar algunes obres derivades de l’envelliment de les instal·lacions, com la de l’espai de la piscina. També es va afrontar el repte de fer el club més sostenible, amb l’actualització de tot l’enllumenat a làmpades de tipus led de menor consum i la instal·lació de la planta fotovoltaica, que permet produir una part important de l’energia elèctrica que consumeix el club. En els propers anys, l’objectiu és, d’una banda, continuar fent obres per actualitzar instal·lacions envellides, i per l’altra, s’està treballant per efectuar obres per millorar el club. L’abast d’aquestes inversions vindrà determinat per l’evolució econòmica del club.

Pel que fa a l’àmbit social, Bringué comenta que els principals reptes que es van afrontar en l’anterior mandat van ser mantenir uns mínims d’activitat durant la pandèmia i, un cop superada aquesta, recuperar les activitats i actes socials que hihavia abans. En el mandat que ara comença, l’objectiu és consolidar i diversificar les activitats que ofereix el club per adaptar-se al ventall de preferències dels socis.

Encara dins l’àrea social, Laura Cabré remarca que, durant els darrers mesos, s’ha iniciat un canvi de dinàmica, mantenint les activitats per als més petits en èpoques de vacances i recuperant activitats que ja es feien, com l’esquiada, i s’han proposat altres actuacions més enllà de la part més esportiva per donar més vida al club, mantenint a més activitats tradicionals com la sortida al Godó. D’altra banda, també considera important potenciar la inclusió del nou soci al dia a dia del club i sobretot a la vida social d’aquest, i també es donarà especial importància a totes les persones d’entre 18 i 30 anys perquè puguin fer les seves propostes d’activitats per poder-les avaluar i estudiar la possibilitats de dur-les a terme.

Mirko Carbone, com a responsable de patrocinis i promoció, considera que s’està treballant en una bona línia i que un dels grans objectius de cara a aquest nou mandat és incorporar noves firmes al projecte de club, sempre mirant de posar en valor la massa social com a oportunitat de negoci per aquelles marques que vulguin expandir-se. També ha volgut destacar que el restaurant està funcionant força bé i que això es nota en les visites i en el boca a boca, que està fent créixer la demanda.

La responsable de l’àrea del gimnàs, Laura Torguet, diu que durant el darrer mandat es va dinamitzar la secció de fitness donant resposta a les necessitats d’espai i ampliant el nombre de classes dirigides. La creació d’un nou espai a la sala i el fet de comptar amb dues monitores més ha permès multiplicar per quatre els usuaris de les activitats dirigides amb 120 persones i fent que el gimnàs deixi de generar pèrdues. Amb l’arribada del bon temps es vol tornar a plantejar la realització de masterclass a l’aire lliure, que donen molta visibilitat a l’espai fitness. Les activitats amb més èxit son pilates i cycling, i en aquest sentit precisa que els nous reptes passen per millorar l’espai de cycling i augmentar el nombre de classes, tant cycling com de noves modalitats de fitness.

Finalment, Víctor Vila precisa que, pel que fa a la restauració, l’objectiu és consolidar l’actual model de gestió subcontractada a una empresa externa perquè ha suposat una millora qualitativa que la massa social està agraint. Vila creu que aquesta millora ha aportat al club visibilitat davant la ciutat, perquè s’està parlant bé del servei de restauració, i que aquesta és una via que cal potenciar, perquè suposa un augment de la clientela que suposa més ingressos i que, indirectament, repercuteix en donar a conèixer el club i en atreure potencials nous socis i sòcies.

Vila destaca també, referent a la part tècnica, l’aposta que el club ha fet per les energies sostenibles i per l’estalvi, de manera que un 33% de l’energia que es consumeix al club té un cost zero gràcies a les plaques fotovoltaiques, i que també s’ha reduït el consum d’aigua amb accions com el canvi d’aixetes i el reaprofitament que es fa de l’aigua de la piscina per regar la jardineria del club.

Altres novetats que et poden interessar